برچسب: شهادت دروغ
شاهد دروغ‌گو مجازات می‌شود
25 بهمن 1395
بدون دیدگاه

شاهد دروغ‌گو مجازات می‌شود

وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به‌عبارت‌دیگر، خلاف آن‌چه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود…

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟
20 آذر 1395
بدون دیدگاه

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرایمی هستند که قانون‌گذار در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است…

شهادت در حقوق کیفری ایران
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

شهادت در حقوق کیفری ایران

شهادت در حقوق کیفری ایران بخش سوم و پایانی: موارد حذف قذف و آثار آن در شمارگان قبلی در مورد شهادت و شروط هشت‌گانه آن و شرایط شکلی آن به بیان مطالبی پرداختیم و در شماره قبلی بیان کردیم که َقذف جزء جرایم حَدّی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می‌گردد. دراین شماره به موارد…..

شهادت دروغ دو سال حبس دارد
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

شهادت دروغ دو سال حبس دارد

شهادت دروغ دو سال حبس دارد   پرسش: اگر کارفرمایی به کارگرش دستمزد ندهد و بعد از شکایت کارگر و اثبات کارگر، کارفرما محکوم به پرداخت شود آیا کارفرما میتواند با استفاده از شهادت دروغ تعدادی از پرسنل ادعای کند که دستمزد را به صورت دستی پرداخت کرده و هیچ مدرک کتبی از جمله رسید…..