برچسب: شناسایی اموال محکوم علیه
بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     نویسنده: محمد رسولی ناشر: آلاقلم سال چاپ:1395  یکی از موارد مهم و شایع در جامعه، موضوع محکومیتهای مالی است. دراین رابطه کتاب «بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» تألیف شده که در آن نویسنده هر ماده را با توجه به پیامی که در آن آمده است، تشریح…..