برچسب: شریک ملک
آیا شریک ملک می‌تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود؟
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا شریک ملک می‌تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود؟

آیا شریک ملک می‌تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود؟ گاهی اوقات افراد به دلایل مختلف مانند ناتوانی از پرداخت قیمت مالی، تصمیم می‌گیرند ملکی را به‌طور مشترک خریداری نمایند و گاهی نیز مالی به‌صورت قهری به دو نفر منتقل می‌شود مانند خانه‌ای که به‌واسطه ارث به دو برادر منتقل می‌شود که به آن…..