برچسب: شرکت تضامنی
نحوه تشکیل شرکت تضامنی

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه تشکیل شرکت تضامنی
شاید شما هم عنوان شرکت «تضامنی» را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیتهای تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند. به‌طورکلی در شرکت تضامنی حداقل ۲ دو نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند؛ بنابراین درصورتی‌که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قرضهای آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می‌شود.
 شروع به کار
برای تشکیل این شرکت دو کار اصلی تنظیم شرکت‌نامه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها لازم است؛ اما خوب است بدانید که در کنار این دو مرحله مهم، باید به موضوعهای دیگری هم هنگام ثبت شرکت تضامنی توجه داشته باشید.
…