برچسب: شرکت بازرگاني
تخلف شرکت بازرگانی دولتی علت گرانی شکر
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تخلف شرکت بازرگانی دولتی علت گرانی شکر

تخلف شرکت بازرگانی دولتی علت گرانی شکر یک‌نهاد نظارتی نسبت به 2 اقدام شرکت بازرگانی دولتی درفروش انحصاری شکر به 3 شرکت خصوصی و توقف عرضه مستقیم و بورسی شکر در ماههای اخیر که موجب گرانی این محصول در بازار و ایجاد رانت برای برخی شرکتهای خریدار شد، اخطار داد. دنیای حقوق: موضوع افزایش قیمت…..