برچسب: شرکت آلمانی
چشمک لوفت‌هانزا  به ایرلاینهای ایرانی
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

چشمک لوفت‌هانزا به ایرلاینهای ایرانی

چشمک لوفت‌هانزا  به ایرلاینهای ایرانی نایب‌رئیس اجرایی لوفت‌هانزا معتقد است در صورت فراهم شدن برخی از پیش‌شرطهای لازم امکان ارتباط و همکاری مستقیم میان این شرکت آلمانی با ایرلاینهای ایرانی وجود خواهد داشت. ینس بیشوف، درباره تغییرات به وجود آمده در جایگاه صنعت هوایی ایران و احتمال قدرت گرفتن دوباره ایرلاینها ایرانی، اظهار کرد: ما…..