برچسب: شرکتهای دانش بنیان
ستادی برای تخلفات شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل می‌شود
31 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

ستادی برای تخلفات شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل می‌شود

وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: بر اساس آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شورای عالی عتف مسئولیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و پیگیری مسائل شرکت‌های دانش بنیان را بر عهده دارد. این دفتر می‌تواند گزارشی از شکایات شرکت‌های دانش بنیان را تهیه کند و بر اساس قوانین در راستای رفع آن گام…..

عدم تبدیل ایده به پدیده، نقص کار اساتید است
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

عدم تبدیل ایده به پدیده، نقص کار اساتید است

عدم تبدیل ایده به پدیده، نقص کار اساتید است رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بابیان اینکه عدم تبدیل ایده به پدیده، نقص کار اساتید است، گفت: هر استادی هرچه درس می‌دهد، دو ساعت آخر آن را باید اختصاص به تجاری‌سازی آن علم دهد و به دانشجو آموزش دهد که چطور علوم می‌توانند تبدیل به ثروت…..

مقررات قانونی فعالیت شرکتهای دانش بنیان

19 مرداد 1395
بدون دیدگاه

مقررات قانونی فعالیت شرکتهای دانش بنیان


دنیای حقوق : اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکتها و موسسات دانش بنیان از سال ۸۹ به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارکهای علم و فناوری ضرورت حمایتهای قانونی از این شرکتها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» در آبان ماه ۱۳۸۹ شد.
..