برچسب: شروع سال تحصيلي جديد
پیگیری مطالبات از مسیر قانونی
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

پیگیری مطالبات از مسیر قانونی

رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح کرد پیگیری مطالبات از مسیر قانونی   رئیس سازمان امور دانشجویان درباره جلوگیری نشست شوراهای صنفی در شیراز گفت: با برگزاری نشست مشکلی نداریم، مهم این است که دانشجویان از مسیر قانونی کار را دنبال کنند. مجتبی صدیقی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد اتحادیه شورای صنفی دانشجویی گفت: شوراهای صنفی…..