برچسب: شروع به جرم
شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبور
28 فروردین 1396
بدون دیدگاه

شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبور

شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبور   فعالیت مجرم را در ارتکاب جرم به یک راه یا جاده تشبیه کردهاند که از فکر و یا تصمیم ساده شروع به نتیجه مورد نظر مجرم ختم میشود در بین این دو، قصد ارتکاب – عملیات مقدماتی – شروع باجراء و اجرای کامل…..

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی   مقدمه : بحث از شروع به جرم مقوله جدیدی نیست و در کتب حقوقی پیرامون آن به تفصیل بحث شده و حقوقدانان به تشریح آن پرداخته اند. هدف ما در این مختصر بیان آنچه تا نون گفته شده نیست وعلاقمندان در…..

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
11 بهمن 1395
بدون دیدگاه

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه   نویسنده: سعید وظیفه دوست چکیده شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به‌منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام‌شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری…..

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)

مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله…..

آیا شروع به جرم، مجازات دارد؟
1 آبان 1395
بدون دیدگاه

آیا شروع به جرم، مجازات دارد؟

آیا شروع به جرم، مجازات دارد؟   جرم و عنوان مجرمانه دارای شرایط و مراحلی است که باوجود آنها جرم محقق می‌شود. گاهی اتفاق می‌افتد که فردی به علل مختلف در ذهن خود نقشه‌هایی را برای ارتکاب ترسیم می‌کند. حال سؤال این است که این ترسیم ارتکاب جرم در ذهن شروع به جرم است یا…..

مسایل قانون مجازات اسلامی
1 اردیبهشت 1394
بدون دیدگاه

مسایل قانون مجازات اسلامی

اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود. شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع…..

تعیین مجازات شروع به جرم در تمام جرایم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

تعیین مجازات شروع به جرم در تمام جرایم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد

نظریه شماره 1467/92/7                  تاریخ 6/8/92 سوال: آیا قانونگذار درماده 122 قانون مجازات اسلامی جدید مواد خاصی که سابقا شروع به جرمشان را جرم­انگاری کرده بوده را نسخ کرده یا آن مواد همچنان به قوت خود باقی است؟ برفرض ناسخ بودن آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مورد شروع به کلاهبرداری ارتشاء و اختلاس…..