برچسب: شرع
بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها

به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می‌باشد و ممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد…

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می‌پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هستها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جداشده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به‌عنوان «حق» می‌شود …

امکان جلوگیری از خسارتهای جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امکان جلوگیری از خسارتهای جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری

هرکس‏ می‌‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند. این بخشی از مفهوم اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است…

شرایط عفو یا قصاص‌ قاتل ‌و دیه
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط عفو یا قصاص‌ قاتل ‌و دیه

قتل یکی از گناهان کبیره محسوب می‌شود و در شرع حرام شناخته‌شده و مرتکبان آن مستوجب مجازات هستند. درعین‌حال صاحبان خون یا اولیای دم به عفو و بخشش نیز سفارش شده‌اند…

فریب در ازدواج زمینه بسیاری از جرایم جنسی
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فریب در ازدواج زمینه بسیاری از جرایم جنسی

نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی وکیفری جرائم جنسی درقوانین وجودندارد. اثبات وقوع جرائم جنسی درمحاکم سخت وخلاء قانونی تحت عنوان«جرائم جنسی» وجوددارد درحالیکه فریب درازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست. 
ازدواج یکی از حیاتی ترین تصمیمات در زندگی هر فرد است که بیشترین تاثیرات را در روحیه افراد دارد…