برچسب: شرط پذیرش کفیل
قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟

قرار تأمین چیست و چرا صادر می‌شود؟ صدور قرار تأمین یکی از مهم‌ترین ملزومات در رسیدگیهای قضایی است که به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در محکمه، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیانش صادر می‌شود. بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق…..