برچسب: شرط ضمن عقد
منظور از شرط نتیجه چیست؟
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

منظور از شرط نتیجه چیست؟

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود. منظور از شرط نتیجه چیست؟ منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود…..

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می‌یابد و حقوقی بر آن مترتب می‌شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییر دیدگاهها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی‌توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست…

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم

اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده نظر طرفهای قرارداد را تأمین نکند…

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم

بررسی شرط وکالت و شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم نویسنده: مهدی پناهی چکیده اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده…..

عدم رعایت 
شرط ضمن عقد

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم رعایت 
شرط ضمن عقد


پرسش: دخترم را شوهر دادم مشروط بر این‌که دامادم او را از قم بیرون نبرد و اما شوهر دخترم برخلاف شرط، او را از قم به شهر دیگری برده و زمانی که به او اعتراض کردم، دختر را رها کرد و نفقه هم نداد، تکلیف چیست؟
…