برچسب: شرافت
وثیقه وجدان

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وثیقه وجدان


یکی از دادیاران انتظامی تعریف می کرد: وکیلی که به سهولت پروانه گرفته و علی رغم داشتن ثروت ومکنت از شغل پیش از وکالتش، بلافاصله پس از دریافت پروانه شروع به اقدامات خلاف کرده و تحت تعقیب دادسرای انتظامی قرار گرفته بود به دادسرا مراجعه کرد…