برچسب: شخصیت اجتماعی
حمل سلاح سرد و خریدوفروش آن در آستانه جرم انگاری
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

حمل سلاح سرد و خریدوفروش آن در آستانه جرم انگاری

حمل سلاح سرد و خریدوفروش آن در آستانه جرم انگاری بر اساس اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد و خریدوفروش آن نیز جرم است. قتلها با سلاح سرد در ایران بیشتر در نزاعهای خیابانی و درگیریهای شخصی یا بعضاً خانوادگی رخ می‌دهد. آنجا که خون به مغز نمی‌رسد و خشم، کینه‌ورزی، تسویه‌حسابهای شخصی…..