برچسب: شاهد
آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم
17 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم

دستور به حاضر شدن و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس یا مراجع قضایی، برای ادای توضیحات یا بازجویی و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین، احضار اشخاص گویند …

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 25)
9 اسفند 1395
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 25)

«هرگاه مرد یا زنی که باهم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی‌که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط است»…

خریدوفروش شاهد
4 اسفند 1395
بدون دیدگاه

خریدوفروش شاهد

شاید در میان خیل بزرگی از مسایل ریزودرشت کشور این موضوع به چشم برخیها نیاید. ولی واقعیت این است که بنیان هر جامعه بر نظم و عدالت است…

تحقیقات محلی چیست؟
20 شهریور 1395
بدون دیدگاه

تحقیقات محلی چیست؟

تحقیقات محلی چیست؟ ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهم‌ترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. آیا می‌دانید از حساس‌ترین قسمتهای تحقیقات، معاینه و تحقیق محلی است؟ آیا می‌دانید قانون وظیفه بازدید از محل را…..

شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)

شرایط گواهان در فقه فریقین (با توجه به قانون)     نویسنده: احمد مراد خانی چکیده: جایگاه شهادت و گواهی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرطهای معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می‌کند. با توجه به آیات و…..

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون)
2 شهریور 1395
بدون دیدگاه

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون)

شرایط گواهان در فقه فر‌یقین (با توجه به قانون) نویسنده: احمد مراد خانی چکیده: جایگاه شهادت و گواهی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرطهای معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می‌کند. با توجه به آیات و روایات و…..