برچسب: سیاه پوستان
تاریخ  به روایت تصویر
15 دی 1395
بدون دیدگاه

تاریخ به روایت تصویر

تاریخ  به روایت تصویر   پناهندگان لهستانی در اصفهان در جریان جنگ جهانی دوم     بیرون کردن سیاه پوستان از دریا در دوران نژاد پرستی درآمریکا      بچه های ناخواسته برای فروش    

آمریکا باید به سیاه‌پوستان این کشور غرامت بپردازد
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

آمریکا باید به سیاه‌پوستان این کشور غرامت بپردازد

آمریکا باید به سیاه‌پوستان این کشور غرامت بپردازد گروهی از کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواستند تا به سیاه‌پوستان این کشور به خاطر ظلم حاصل از تبعیض نژاد، تروریسم نژادی و نابرابری نژادی غرامت پرداخت کند. به گزارش اسپوتنیک، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از آمریکا خواستند تا به سیاه‌پوستان این کشور به خاطر ظلم…..