برچسب: سیاست جنایی
بهداشت قضایی
25 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بهداشت قضایی

امید دوست بین-حقوقدان واژه بهداشت قضایی اولین بار توسط ایت الله شاهرودی در زمان تصدی بر دستگاه قضایی ،مطرح گردید. در ادامه بحث واکسیناسیون اجتماعی به این نقطه رسیدیم که چطورمی توان زمینه های کجروی و جرم را در از بین برد و چه نوع اقداماتی در جامعه باید انجام داد که جرم و جنایت…..

جرایم ثبتی (اسناد و املاک) در نظام کیفری ایران
19 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

جرایم ثبتی (اسناد و املاک) در نظام کیفری ایران

جرایم ثبتی، جرایمی هستند که در فرایند ثبت اسناد و املاک و در حوزه حقوق ثبتی اتفاق می‌افتند و ممکن است مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و یا اساساً ناظر بر مال نبوده بلکه ناظر بر حق اعم از حقوق عینی یا دینی باشند …

تاریخ تحولات حقوق کیفری
3 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تاریخ تحولات حقوق کیفری

بدون شک، بررسی حقوق کیفری و موضوعات مرتبط با آن بدون شناخت مبادی و پیدایش آن در طول قرون و اعصار گذشته و نیز بدون توجّه به گذشته‌ها و تجارب حاصل در این خصوص امکان‏پذیر نیست …

نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست‌محیطی
3 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست‌محیطی

امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط‌زیست است، به گونه‌ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست‌محیطی قلمداد کرده است …

نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران
27 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران

یکی از مبادی ورود دولت ها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت عموما برخاسته از اقتدارگرایی دولت بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید…

بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل
26 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند…

امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیشگیری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد….

قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

لا یحه قضازدایی، مجازات های اجتماعی و جرم زدایی در راستای سیاست حبس زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تجدید نظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی رویه به مجازات تهیه شده است…

پیشگیر از جرم  بر مبنای الگوی محیطی
9 اسفند 1395
بدون دیدگاه

پیشگیر از جرم بر مبنای الگوی محیطی

در این تحقیق به دنبال شناخت و بررسی اهمیت ارتباط بین محیط مسکونی و ساختار شهرها و افزایش ایمنی آن، از طریق بهبود در طراحی محیط و ارائه راهکارهای عملی جهت استفاده از معماری و شهرسازی، به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم می‌باشیم…