برچسب: سوءنیت
ارکان جرم
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارکان جرم

لطیفه حقوقی ارکان جرم محمدرضا محمدی جرقویه‌ای س: خواستم بگویم همه این مطالبی که در دانشکده های حقوق گفته می شود. کشک است و در عمل وقعی به آن نمی نهند. مشاور: نه اینطور نیست، شما کدام مطلب مد نظرتان هست؟ س: من شنیده ام جرم باید سه رکن داشته باشد تا بتوان نام جرم…..

عواقب انتساب جرم به دیگران
۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عواقب انتساب جرم به دیگران

در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به‌نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد…

مزاحمت برای زنان در حاشیه امنیت
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزاحمت برای زنان در حاشیه امنیت

17 سال داشت و در یک عصر پاییزی به شدیدترین حالت ممکن، مورد آزار دو مرد غریبه در پارک قرارگرفته و چندساعتی از هوش‌رفته بود…

تقلب نسبت به قانون، مخل نظم و ناقص اخلاق
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقلب نسبت به قانون، مخل نظم و ناقص اخلاق

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط انسانها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت اکثر فقها و صاحب‌نظران صرف‌نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مسأله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است…