برچسب: سنگال
نقش «محاکم فوق‌العاده آفریقایی» برای تحکیم صلح در آفریقا

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش «محاکم فوق‌العاده آفریقایی» برای تحکیم صلح در آفریقا


ترجمه: زهره کاظمی
محاکم آفریقایی فوق‌العاده (EAC) در 22 آگوست 2012، بعد از توافق میان اتحادیه‌ی آفریقا و جمهوری سنگال تأسیس و در 8 فوریه 2013 افتتاح شد. تأسیس «محاکم آفریقایی فوق‌العاده (EAC)» نه‌تنها نقطه عطفی در مبارزه علیه مصونیت از مجازات جرایم ارتکاب یافته توسط رژیم حسین هابره است، بلکه اولین ابتکار آفریقایی در سطح منطقه برای مصونیت از مجازات جرایم مهم ارتکاب یافته در سرزمین آفریقا توسط شهروندان آفریقایی علیه مردم آفریقا است.
…