برچسب: سند محضری
تنظیم سند اقرار به اسقاط حق در دفاتر اسناد بلامانع است

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تنظیم سند اقرار به اسقاط حق در دفاتر اسناد بلامانع است


سوال: ملکی که دارای پلاک‌ثبتی است و سنددار؛ به‌صورت قولنامه‌ای از طرف شرکتی به شخص -آ- فروخته شده شخص- آ -فوت نموده و سند به‌صورت رسمی هنوز به نام شرکت است وراث -آ- سه فرزند وهمسرمتوفی هستند وشرکت به درخواست وراث -آ- می‌خواهد سه دانگ ملک رابه شخص –
ب- که جزء وراث نیست وتنها سه فرزند وراث -آ- انتقال دهد حال شرکت ازهمه وراث و همسر متوفی خواسته که قبل از انتقال ملک به آنها اقرارنامه یارضایت‌نامه‌ای محضری به شرکت ارایه دهندکه درآینده نسبت به انتقال این سه دانگ ملک به …