برچسب: سند مجعول
طریقه کشف جعل در عصر حاضر
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طریقه کشف جعل در عصر حاضر

یکی از کارهای جاعلین این است که قبل از هرچیز کاغذ مناسبی پیدا کنند که سند مجعول را روی آن تهیه نمایند احتیاط ایجاب میکند که باین موضوع بیش از هر چیز اهمیت داده شود و مورد دقت واقع گردد ولی تجربه نشان داده است که در اینمورد بهیچوجه از طرف سازندگان سند فکر و اندیشه بکار برده نشده و باولین دسترسی به هر کاغذی فوراً آنرا مورد استفاده قرار دادهاند و توجهی به سن نوشته و سند و تطبیق آن با سن کاغذ و خصوصیات و کیفیات آن که موید و مثبت سن کاغذ است نمینمایند….

کدام رفتار در تلگرام جرم محسوب می‌شود ؟
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کدام رفتار در تلگرام جرم محسوب می‌شود ؟

پلیس فتا چندی پیش اعلام کرده بود که در طول 1700 روز از تشکیل پلیس فتا، بیش از 50 هزار پرونده در ارتباط با تخلفات فضای مجازی تشکیل‌شده و در این پرونده‌ها مجموعاً 28 هزار نفر دستگیر شده‌اند…