برچسب: سندسازی
بیمه جرم چیست؟
7 آبان 1395
بدون دیدگاه

بیمه جرم چیست؟

بیمه جرم چیست؟ بیمه جرم (Crime insurance) در حقیقت به‌نوعی از بیمه گفته می‌شود که از بیمه‌گر در برابر خسارتهایی که توسط جنایتکاران ایجاد می‌شود، حمایت می‌کند. به‌عبارتی‌دیگر، این نوع از بیمه از قربانی جنایتها پشتیبانی می‌کند. به بیمه جرم همچنین «بیمه صداقت» نیز می‌گویند. اکثر تجار بیمه جرم را خریداری می‌کنند تا بتوانند خسارتهای…..