برچسب: سمسار
مرد سمسار پسر نوجوان را
 با تهدید چاقو مورد تجاوز قرارداد

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرد سمسار پسر نوجوان را
 با تهدید چاقو مورد تجاوز قرارداد
صبح سه‌شنبه 6 مردادماه سال جاری پسر نوجوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران از ماجرای گرفتار شدن در دام مرد متجاوز پرده برداشت.
این پسر که سهیل نام دارد به بازپرس جنایی گفت: روز گذشته یکی از همسایه‌هایمان که مرد شروری است با تهدید مرا سوار بر موتورش کرد و به خانه‌اش برد که در آنجا با تهدید و زور مرا هدف نیت شومش قرارداد…