برچسب: سلب حضانت
فرهنگ ازدواج مجدد
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فرهنگ ازدواج مجدد

یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناسی، مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند، اما این پیوند ممکن است به دلایلی منجر به شکست شود و یا با فوت یکی از زوجین از هم گسیخته گردد. جدایی زن و مرد از یکدیگر، مشکلات زیادی را بر سر راه فرد طلاق گرفته و یا همسر از دست داده قرار می دهد و چنانچه زندگی زناشویی جدیدی آغاز گردد، تا حدودی شرایط زندگی افراد یاد شده، تغییر خواهد کرد…

کودکان کار و خیابان و مقوله پر چالش «حضانت»
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کودکان کار و خیابان و مقوله پر چالش «حضانت»

حضانت و سرپرستی کودکان کار و خیابان مسأله‌ای است که از منظرهای گوناگون حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی قابل بررسی است و ضروری است برای رسیدگی به این آسیب، تمهیدات قانونی و حمایتی لازم اندیشیده شود و به عمل درآید…