برچسب: سلامت عمومی
چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت

چالشها و الزامات دولتها در تنظیم مقررات در حوزه سلامت نویسنده: مرتضی اصغر نیا چکیده: حق بر سلامت عمومی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به‌مثابه عضوی از جامعه صرف‌نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به‌واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره‌مندی…..