برچسب: سقوط مجازات
«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) درفقه و قانون مجازات اسلامی ایران »
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) درفقه و قانون مجازات اسلامی ایران »

چکیده:  در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی- بجز قذف- می باشد . قانونگذار ایران در مواد ۱۱۴الی۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲و همچنین بند (ج) ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۴/۱۲/ ۱۳۹۲به این امر توجه داشته وتوبه رابا شرایطی موجب سقوط، عفو یا تخفیف مجازات…..

« بررسی رابطه ی شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراءبا اصل احتیاط»
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

« بررسی رابطه ی شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراءبا اصل احتیاط»

چکیده : یکی از موارد مهمی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲از فقه اقتباس نموده و در مواد ۱۲۰،۱۲۱ ،۱۵۵، ۲۱۷و ۲۱۸همین قانون تبلور یافته ، بحث شبهات وقاعده ی دراء می باشد .این مبحث که ریشه در فقه دارد ،بعنوان یکی از موارد سقوط مجازاتها شناخته شده است .این مقاله…..

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات حدی (جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران
30 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات حدی (جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات حدی (جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران     نویسنده: مصطفی عزیزی ارشد دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی * چکیده: در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات حدی- به‌جز قذف- است. قانون‌گذار ایران در مواد…..

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری

تحلیل فقهی و حقوقی نهاد توبه در امور کیفری     سال دفاع: 1395 مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: جلیل بیک دانشجو: مینا مژدهی چکیده: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز برخلاف تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در…..