برچسب: سعيد مرادي
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه مؤثر است؟
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه مؤثر است؟

نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه مؤثر است؟ قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی درزمینهٔ فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در…..