برچسب: سعادت
از بزرگ‌ترین آثار ایمان!
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

از بزرگ‌ترین آثار ایمان!

فضایل اخلاقی و دوری از زشتیها و پلیدیها مورد تأکید همه ادیان توحیدی خصوصا دین مبین اسلام بوده و دارای آثار و برکاتی هستند که ما را متوجه علت این میزان تأکید دین و معرفی آن به عنوان هدف رسالت انبیا می‌کند. متن زیر اشاره دارد به یکی از این فضایل اخلاقی و آثار و برکات آن…

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش

راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش توکل واقعی به خداوند مانع از توسل به اسباب نیست و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. توکل حقیقی وقتی حاصل می‌شود که انسان همه کارهایی را که در عالم هستی انجام می‌گیرد، از جانب پروردگار بداند و هیچ قدرتی را جز او مؤثر نداند و معتقد…..