برچسب: سرشار
محمود سرشار

۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محمود سرشار


محمود سرشار ، در سال ۱۲۸۰ ( ش ) در تهران به دنیا آمد .
در کودکی پدرش را از دست داد و در دامان مادر دانشمند و با تقوای خود پرورش یافت .
دوره ابتدایی را در دبستان فرهنگ و دوره متوسطه را در دبیرستان اتحاد به پایان رساند…