برچسب: سردفتری
شخصیت‌شناسی شغل سردفتری 
و مهارتهای لازم این شغل

۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شخصیت‌شناسی شغل سردفتری 
و مهارتهای لازم این شغل


مهارت و دانش مورد نیاز
•
آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
•
داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
•
قابل اعتماد و امانت دار بودن
•
داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
•
داشتن حس مسئولیت پذیری
 تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
 افراد زیر می‌توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند…