برچسب: ستاد ساماندهی امور مسکن
واگذاری املاک نجومی در شهرداری
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

واگذاری املاک نجومی در شهرداری

چندی پیش گزارشی از واگذاری املاک نجومی د‌‌ر شهرد‌‌اری از سوی آقای احمد‌‌ توکلی به نمایند‌‌گی از سازمان شبکه د‌‌ید‌‌‌‌بان شفافیت و عد‌‌الت ارایه شد‌‌ که د‌‌ر نوع خود‌‌ گام مهمی است و باید‌‌ از متصدیان آن تقد‌‌یر کرد‌‌…