برچسب: سبب قانونی
تعهد شخص ثالث
 به پرداخت نفقه

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعهد شخص ثالث
 به پرداخت نفقه


پرسش: آیا می‌شود ضمن عقد ازدواج، شخص ثالثی، پرداخت نفقه زوجه را تعهد نماید و همچنین هرگاه بین زن‌وشوهری راجع به-نفقه، اختلاف باشد آیا شخص ثالثی می-تواند پرداخت نفقه زوجه را متعهد گردد؟؟؟