برچسب: ساماندهی به کودکان خیابانی
ساماندهی به کودکان خیابانی وظیفه کیست
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ساماندهی به کودکان خیابانی وظیفه کیست

همه‌ از کودکان‌ خیابانی‌ ولگرد و بچه‌هایی‌ می‌گویند که‌ در میدانها‌ و چهارراهها به ‌تکدی‌گری‌ و کارهایی‌ ازاین‌دست‌ مشغول‌اند…