برچسب: ساسانیان
دادرسی در ایران باستان
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

دادرسی در ایران باستان

دادرسی در ایران باستان قسمت پایانی دنیای حقوق : همه ما این جمله کلیشه ای را شنیده ایم که انسان موجودی است مدنی بالطبع یعنی انسان شهر نشین است ؛ جمع نشین است و از تنهایی گریزان ؛ لازمه این جمع نشینی تداخل حقوق است چرا که هر کسی می خواهد آزاد باشد و راحت…..

تعدد زوجات در ایران باستان
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تعدد زوجات در ایران باستان

تعدد زوجات در ایران باستان     هردوت تاریخ‌نویس یونانی پیرامون چند زنی در دوران هخامنشیان چنین می‌نویسد [1] هرکدام از آنها چند زن عقدی داشتند ولی عده زنان غیر عقدی آنان بیشتر بود. وجود مأمورین بسیار در شهرها، به‌ویژه زنان زحمتکش را درخطر ربوده شدن و تجاوز قرار می‌داد. به این جهت در شهرهای…..

ارث زن در ایران ساسانی

19 مرداد 1395
بدون دیدگاه

ارث زن در ایران ساسانی


مرحوم سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه 42 می‌نویسد: درزمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگری که در تمدن ساسانی دیده می‌شود، این است که چون پسری به سن رشد و بلوغ می‌رسید پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد زناشویی وی درمی‌آورده است. نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعی در دارائی وی داشته‌اند…