برچسب: سازمان وظیفه ناجا
چگونگی اخذ گذرنامه خروج موقت دانشجویان
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونگی اخذ گذرنامه خروج موقت دانشجویان

معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه ناجا نحوه استفاده از جریمه مشمولان غایب، چگونگی استفاده از سهمیه جبهه پدران افراد مشمول، مراحل اخذ گذرنامه دانشجویان برای خروج موقت و … را توضیح داد…