برچسب: سازمان نظام پزشکی
پرسش و پاسخ حقوقی
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش: شکایت از پزشک متخلف برای شکایت از پزشکی که در حین جراحی مرتکب قصور شده باید به کجا مراجعه کنم؟ …

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکی   مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: 1 ـ دادگاههای عمومی در این دادگاهها می‌توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد. به‌عبارت‌دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا…..