برچسب: سازمان منطقه آزاد کیش
دولت یازدهم دولتی مسؤول و فروتن است
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دولت یازدهم دولتی مسؤول و فروتن است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را دولتی مسؤول، فروتن و خیر جمعی عنوان کرد و گفت: سیاست دولت دکتر روحانی همواره براین بوده است تا تعاملی تنگاتنگ با افراد جامعه داشته باشد و با برخورداری از خرد جمعی به سمت خیر جمعی حرکت کند…