برچسب: سازمان زندانها
حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری
۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری

پیشگیری از جرم علاوه بر وجاهت علمی، دارای وجاهت حقوقی هم می‌باشد. امروزه نظامهای مختلف حقوقی ملی تحت تأثیر مطالعات و یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی سازمان ملل در مدیریت آن مقررات مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند به‌گونه‌ای که در کنار حقوقی کیفری می‌تواند «حقوق پیشگیری» هم‌سخن به میان آورد…

سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان

کدام نهادهای غیرقضایی باید دستورالعمل سازماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها را اجرا کنند؟ سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان از زبان معاون دادستان کل کشور  در حالی حدود 4 ماه از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی رئیس ‌قوه ‌قضاییه می‌گذرد که…..

تشکیل پرونده شخصیت زندانیان پیش‌شرط موفقیت در برنامه‌ریزیها است

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشکیل پرونده شخصیت زندانیان پیش‌شرط موفقیت در برنامه‌ریزیها است


دنیای حقوق: دکتر جهانگیر طی یک نشست ۵ ساعته با مدیرکل و روسای زندانهای تهران به بررسی راهکارهای توسعه خدمات زندانبانی تأکید کرد.
راهکارهای توسعه تعامل با مراجع قضایی، توسعه خدمات زندانبانی، ترویج ارزشهای اسلامی، بروز رسانی فرآیندها، استفاده از ظرفیتهای مختلف تأمینی و تربیتی ازجمله محورهای این نشست بود.
..

حقی از زندانی ضایع نشود

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقی از زندانی ضایع نشود


دنیای حقوق: دکتر جهانگیر طی یک نشست ۵ ساعته با مدیرکل و روسای زندانهای تهران به بررسی راهکارهای توسعه خدمات زندانبانی تأکید کرد.
راهکارهای توسعه تعامل با مراجع قضایی، توسعه خدمات زندانبانی، ترویج ارزشهای اسلامی، بروز رسانی فرآیندها، استفاده از ظرفیتهای مختلف تأمینی و تربیتی از جمله محورهای این نشست بود…