برچسب: سازمان رفاه
آیا تکدی گری جرم است؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا تکدی گری جرم است؟


جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصاً تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به‌نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی‌خانمان وزنان بی‌سرپرست در سطح شهر است. اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته می‌شوند یا خیر؟؟؟