برچسب: سازمان ثبت اسناد و املاک
تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود…

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد…

پرسش و پاسخ حقوقی
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

این‌جانب در سال 90 تصادف کردم (سرنشین بودم) بیمه خسارت زخمهای صورت را با دریافت رضایت محضری داد و زخمها در حال بهبود بود که از سال 91 شروع به پس زدن خورده شیشه از صورت و پیشانی بنده شد …

نقش ثبت آنی معاملات سازمان ثبت‌اسناد و املاک در تحقق حقوق شهروندی
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش ثبت آنی معاملات سازمان ثبت‌اسناد و املاک در تحقق حقوق شهروندی

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل نقش ثبت آنی معاملات سازمان ثبت‌اسناد و املاک در تحقق حقوق شهرونـدی می‌پردازد. برنـامه پنجم توسعه کشور و توسعه سـامانه یکپارچه ثبت‌اسناد و املاک که به‌موجب آن سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف شد …

کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات  با استفاده از سامانه استعلام الکترونیک
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات با استفاده از سامانه استعلام الکترونیک

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به بیان خدمات نوین سازمان ثبت و الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات اشاره کرد و گفت …

اظهارنامه ثبتی و مندرجات آن
۲۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اظهارنامه ثبتی و مندرجات آن

اظهارنامه ثبتی و مندرجات آن      مندرجات اظهارنامه اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود: 1- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت. 2- تابعیت مستدعی ثبت. 3- نوع مال غیرمنقولی که…..

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی

اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی بر اساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی- مصوب 1387«وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید هم‌چنین وزارت…..