برچسب: سازمان امور مالیاتی کشور
اصول حقوقی حاکم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اصول حقوقی حاکم بر روابط مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور

دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است …

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۶/۱/۱۳۹۶ و ۲۰/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵/۱/۱۳۹۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد …

شکایات و ارتباط مردمی با سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹ دی ۱۳۹۵
2 دیدگاه

شکایات و ارتباط مردمی با سازمان امور مالیاتی کشور

شکایات و ارتباط مردمی با سازمان امور مالیاتی کشور سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد فعال گردیده، فرآیندی است که به‌موجب آن شما می‌توانید شکایات خود را ثبت نموده و دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر…..