برچسب: ساختار اجتماعی
تحلیل جامعه‌شناختی جرایم سایبری
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحلیل جامعه‌شناختی جرایم سایبری

در دهه‌های اخیر، جهان شاهد تحولات و پیشرفتهای عظیمی در فناوریهای الکترونیکی بوده است. رایانه و اینترنت به ابزارهایی ضروری بدل گشته‌اند که تمامی جوانب فردی و اجتماعی زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با افزایش نفوذ اینترنت در زندگی افراد و جوامع در سراسر جهان، انحرافات و جرایم مرتبط با اینترنت نیز رو به افزایش است…