برچسب: زیست شناختی
خاستگاه اصلی جرایم روانی، اقتصادی یا زیست‌شناختی است؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

خاستگاه اصلی جرایم روانی، اقتصادی یا زیست‌شناختی است؟

خاستگاه اصلی جرایم روانی، اقتصادی یا زیست‌شناختی است؟ جرم فرآیندی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی زیست‌شناختی در پیدایش و شکل‌گیری آن دخیل هستند. یکی از این عوامل می‌تواند اقتصادی باشد یعنی فقر بیش از حدّ، وارد شدن فشارهای اقتصادی، شکاف طبقاتی بالا میان فقیر و غنی و هوس به دست آوردن ثروت…..