برچسب: زیان دیده
آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان  خسارت نیست؟
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان خسارت نیست؟

آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان  خسارت نیست؟ نویسندگان: محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی چکیده تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته‌شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه…..