برچسب: زیارت
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت‌وسازهای محور زیارت

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی ساخت‌وسازهای محور زیارت
شماره ۳۰۰/۱۹۰۶۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون ساماندهی ساخت‌وسازهای محور زیارت
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ پس از استماع گزارش پیرامون تخلفات محور زیارت پیرو مصوبات گذشته شورا و ضمن تأکید بر این نکته که مطابق فرمایشات مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط‌زیست، لازم است در برخورد با اقدامات صورت گرفته دیدگاه مسئولین از تخلف انگاری به جرم‌انگاری تغییر کند، مقرر نمود…