برچسب: زندان سیاه
از هتک حرمت تا شکنجه روانی
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

از هتک حرمت تا شکنجه روانی

همه‌چیز درباره زندان «سیاه» آمریکا در افغانستان از هتک حرمت تا شکنجه روانی احساس می‌کردم که از زخمهایم خون جاری است، درجایی بودم که ابعادش یک متر در دو متر بود، آب وجود نداشت، تاریک و سرد بود، وقتی می‌خواستند شکنجه کنند، بدون لباس بودیم. «عبدالواحد حیدری» جوان افغانستانی که از زندان مخفی آمریکا معروف…..