برچسب: رييس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
جانمایی 99 درصد مالکیتهای مردم در سیستم کاداستر
13 شهریور 1395
بدون دیدگاه

جانمایی 99 درصد مالکیتهای مردم در سیستم کاداستر

رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور خبر داد: جانمایی 99 درصد مالکیتهای مردم در سیستم کاداستر     رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص همکاری دستگاهها برای ثبت‌اسناد اراضی، اظهار کرد: این سازمان حدود 99 درصد از مالکیتهای مردم در عرصه شهرها را در بستر کاداستر جانمایی کرده اما متأسفانه درزمینه مالکیتهای دولتی…..