برچسب: رييس سازمان امور دانشجويان
بازنگری آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

بازنگری آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد بازنگری آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج رییس سازمان امور دانشجویان از بازنگری آیین‌نامه «انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به داخل» خبر داد. دکتر مجتبی صدیقی، در مورد شرایط دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به داخل اظهار کرد: چنانچه دانشجویان ایرانی…..