برچسب: روياهاي جامانده کودکان کار پشت چراغ قرمز
کودکان کار و خیابان و مقوله پر چالش «حضانت»
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کودکان کار و خیابان و مقوله پر چالش «حضانت»

حضانت و سرپرستی کودکان کار و خیابان مسأله‌ای است که از منظرهای گوناگون حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی قابل بررسی است و ضروری است برای رسیدگی به این آسیب، تمهیدات قانونی و حمایتی لازم اندیشیده شود و به عمل درآید…