برچسب: رونوشت سند
آشنایی با شغل سردفتری
۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با شغل سردفتری

پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی‌ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است.